29/03/2023

Mida uut toob 2023. aasta taimekasvatushooaeg?

Talv on taandumas ja näha on esimest pilti talikultuuride talvitumisest. Millised on olulisemad tähelepanekud peagi algaval taimekasvatushooajal?

Kategooria: Taimekasvatus

Üle Eesti võib öelda, et esmapilgul on talvitumine olnud hea, kuid Lõuna-Eestis võib kohata nii talirapsi, kui ka taliteravilja põlde, mis on külma või paksu lumikatte tõttu saanud tugevamalt kahjustada, kuid üleüldine talvitumine Eestis on antud aastal pigem hea. Viimase 10 aasta jooksul on tänavusest parem talvitumine olnud 2018./2019. aasta soojal talvel, kui lumikatet polnud. Siin-seal on küll näha lumiseene laikusid ja lõuna pool ka lumiseenest kahjustada saanud põlde. Pigem võib sel aastal kohata veekahjusid, seda just madalamates kohtades, kus on n.ö veeloigu kohad. Ka hilised talirapsi külvid on enamasti säilinud, kuid ka seal võib kohata mõningaid põlde, kus talv on oma töö teinud ja kultuur on hukkunud.

Talinisu 2023 Tartumaa

Sügisel tärganud murunurmikas, kevad 2023

Enne põllule minekut ja esimesi väetisi pannes tuleks ikka vaadata ilmateadet ja uurida, mida näitab ilmaprognoos järgnevateks nädalateks, et väetamisel oleks maksimaalne efektiivsus. Eriti hoolas tuleks olla sellisel juhul, kui ilmad on juba nii soojaks läinud, et kannatab esimesed pritsid välja ajada.

Kui on soov kevadel põlde äestada/rullida, siis seda tohib teha, kuid hinnake põldu ja kultuuri võrsumist. Hästi võrsunud sordid/kultuurid- nende puhul kaaluge vajadust, kuna sellel aastal pole põldudel suurt surnud lehtede massi, mida oleks taimede küljest vaja lahti saada. Kui siiski on soov äestada tihedat taimikut ja näiteks taliotra või rukist, siis rohkem piki-külvi ja äkke piidelt survet maha keerata. Külmakergituste puhul on rullimine rihvelrulliga parim lahendus.

Talioder, kevad 2023

Erinevaid leheväetustöid tehes tuleb ikka lähtuda kuldreeglist, et ööpäevane keskmine temperatuur peab olema üle +5 kraadi ja taimemahlad peavad aktiivselt liikuma. Kui paagisegusse lisatakse mõni taimekaitsevahend, siis on soovituslik, et temperatuur oleks veelgi kõrgem. Minimaalne öine termomeetri näit taimekaitsevahendit kasutades võiks olla +7-8 kraadi, pritsimise hetkel võiks olla sooja isegi +10 kraadi. Madalatel temperatuuridel pritsimisel on taime kahjustamise oht väga suur ja samuti ei täida taimekaitsevahendite kasutamine oma eesmärki. Leheväetiste pritsimine madalamatel temperatuuridel ei ole kultuurile nii suure ohuga, kuid kindlasti tuleks jälgida kõrge lämmastikusisaldusega väetiste kasutamisel ilmaennustust lähipäevade temperatuuridest peale pritsimist. Ilmaennustuste jälgimine on oluline veel ka seetõttu, et järjest rohkem tahetakse esimesel pritsimisel kasutada teraviljades just võrsumist soodustavaid kasvuregulaatoreid ja kuna tegemist on taime kasvu mõjutavate toodetega, siis on temperatuur väga olulisel kohal.

Leheväetised, mida kasutada esimesel pritsimisel n.ö turgutava tiiruna on fosforit sisaldavad tooted, nagu näiteks VivaGel PK 42-12+Mn-Zn, PK-Max või YaraVita Kombiphos. Nende toodete segamisel aminohapetega probleeme ei esine, kuid teiste mikroelementide segamisel uurige, kas antud tooted füüsiliselt segunevad.

Suuremat tähelepanu tuleb sellel aastal pöörata just taimekaitsevahenditele ja nende toimeainetele ning mõelda ka juba sügisesse, et järelkultuuris ei tekiks probleeme toodete kasutamisega. Kuna uued toetusmeetmed lubavad sellel kalendriaastal ühte toimeainet kasutada maksimaalselt kaks korda ühel põllul, siis seega kui eelkultuuris on näiteks toimeainet kevadel kaks korda kombineeritult kasutatud, siis sügisel rohkem antud toimeainega toodet kasutada ei saa. Peamiselt puudutab see fungitsiide. Teiseks tahaks südamele panna, et herbitsiidide puhul vaadataks toodete sisse, nagu ka vanasõna ütleb, on „heal mehel mitu nime“, ehk võite vahetada küll toote nime, kuid toimeaine ja kogused on samad, mis teise nimega tootel. Põhjus, miks sellele tähelepanu pöörata, on see, et 2022. aastal kinnitati Eestis esimesed resistentsed vesiheinad sulfuroon tüüpi herbitsiidide suhtes. Selleks, et vähendada resistentsuse tekkimise riski, kasutage toodete kombinatsioone. Scandagra portfellis on sellisteks toodeteks näiteks Zypar+TBM 75 WG või Starane XL + Ergon kooslus, kus mõlema toote segamisel saadakse kolm toimeainet ning kõik toimeained on ka erinevatest rühmadest. Resistentsuse oht puudub ka neil toodetel, mis kuuluvad hormoontüüpi preparaatide hulka, nendeks on näiteks: MCPA, 2,4D, Banvel. Kindlasti ärge kasutage kevadel herbitsiide madalatel temperatuuridel – soojuse puudumine vähendab tugevalt herbitsiidi mõju umbrohtudele ja soodustab resistentsuse teket. Parim mõju erinevatel umbrohutõrjevahenditel algab temperatuurist +10 kraadi ja enam ning väga tähtis on ka öine temperatuur, mis peaks jääma vähemalt ühel ööl peale pritsimist +7-8 kraadi juurde. Eriti tähtis on temperatuur hormoonpreparaatide puhul ja näiteks fluroksüpüüri sisaldavate toodete puhul, milleks on näiteks Starane XL, Galistop.

Herbitsiidide valikul vaadake samuti ka toodete puhvertsoone: laius mittepõllumajanduslikust maast ja  veekogudest ning millistel põldudel on teil antud piirangud. Paljudel uutel toodetel on erineva laiusega puhvervööndid ja mida uuem on toode, seda suurem on tihtilugu ka puhvervööndi laius. Head tooted, millel pole puhvervööndeid, on ülalpool mainitud Starane XL ja Ergon- sobilik kasutamiseks nii suvi- kui taliteraviljades v.a suvitritikale.

Kaarel Kallion

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja