Seemned

Suure sordivalikuga on Scandagra Eesti üks suurematest sertifitseeritud seemnete pakkujatest Eestis. Meilt leiad teravilja-, rapsi-, maisi-, kaunviljade ja heinaseemned.

Sertifitseeritud seeme = puhas ja haigusvaba taimik, millel on säilinud sordile omased tunnused – saagipotentsiaal, kvaliteet, haiguskindlus.

Viimase 15 aasta jooksul on põllukultuuride saagikuse kasvukõver Eestis olnud ülespoole. Palju on siinkohal kaasa aidanud uute ja potentsiaalikate sortide kasutuselevõtt ja sertifitseeritud seemne kasutamise protsentuaalne kasv.

Uued sordid on aretatud andma järjest kõrgemaid saake ning nende kasutuselevõtt peaks käima käsikäes koos teadlikuma väetamise- ja taimekaitsega. Uued sordid kasutada paremini ära mulda antavaid toitaineid ning paraneb taimekaitse efektiivsus ühe toodetud tonniühiku kohta. Kõik see aitab tootmisest tulenevat süsiniku jalajälge vähendada, mis tänapäeva maailmas muutub järjest tähtsamaks. Oluline on säilitada puhast elukeskkonda ka järgnevatele põlvedele sellisel kujul ning täna maailmas toimuv (kliimamuutused, viirused) annab selge signaali, et on viimane aeg midagi ette võtta.