Ariane S

Ariane S on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, rukki, tritikale, tali- ja suviodra, kaera ning mitmeaastaste kõrreliste heintaimede põldudelt.

Toimemehhanism

Ariane S on süsteemse toimega herbitsiid, mis on ette nähtud kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks talinisu ja-odra, suvinisu ja -odra, rukki, kaera, tritikale ning kõrreliste heintaimede rohumaadelt.
Ariane S on süsteemse toimega herbitsiid ja mõjub umbrohtudele peamiselt lehtede kaudu. Vastuvõtlike umbrohtude puhul võib taimekaitsevahendi mõju märgata juba 1-2 päeva pärast pritsimist. 3-4 nädala jooksul taimede kasv lakkab ning need hävivad.
Ariane S-il on väga tõhus toime erinevatele kaheidulehelistele umbrohtudele, tagades sealhulgas hea mõju ka raskesti tõrjutavatele ja problemaatilistele umbrohtudele nagu kesalill ja kummel, tavaline linnukapsas, roomav madar e.virn, põld-lõosilm, põldohakas, paiseleht, põld-piimaohakas, puju, ristirohi, konnatatar, harilik kirburohi, kassitapp, põldlitterhein, erilehine linnurohi, vesihein.

Toimespekter

Ilmastikutingimused pritsimise ajal
Teravili – Ariane S-i võib kasutada 2 pärislehe staadiumist kuni teise kõrresõlme faasini (faas 12-32). Parim mõju saavutatakse, kui umbrohud on aktiivse kasvu faasis.
Rohumaad – Ariane S-i võib kasutada ka karjamaadel, rohumaade külvikorras, heintaimede seemnepõllul ja teistel rohumaadel. Taimekaitsevahendit ei tohi kasutada, kui rohumaa on rajatud segus ristiku, lutserni või teiste liblikõielistega.
Ariane S imendub lehtede kaudu kiiresti taime ning on vihmale vastupidav juba 2 tunni möödudes. Ariane S-i tuleb pritsida, kui sooja on üle +10 °C. Madalamate temperatuuride korral võib mõju umbrohtudele jääda nõrgaks. Hoiduda preparaadi pritsimisest kõrgetel temperatuuridel (üle +25°C) ja intensiivses päikesevalguses. Mitte pritsida vihmast märgadele taimedele. Soovitatav pritsimise aeg on varahommikul. Pritsimine ei ole soovitatav kultuurile, mis kannatab kuivuse all või on stressis põua, madalate temperatuuride, liigniiskuse, kahjurite- ja haiguste rünnaku või millegi muu tõttu. Samuti ei soovitata pritsida pärast külmaperioodi või kui pritsimisjärgselt on oodata öökülma.


Pritsimise ajastamine
Teravili: Maksimaalse tulemuse tagab pritsimine umbrohtude arengu algfaasis, kui valitsevad soodsad kasvutingimused. Kui probleemiks on kesalill ja kummel, piimaohakad, põldohakas või puju, siis on parima mõju saavutamiseks soovitatav kasutada maksimaalseid kulunorme.
Püsirohumaad: Ariane S-i võib kasutada hariliku linnukapsa ja -punandi, nõgeste, põld-litterheina, oblika liikide, hariliku nälgheina ning vereva iminõgese tõrjeks, kui umbrohud on 2-4 pärislehe faasis. Ohakate tõrjel pritsitakse siis, kui need on täielikus rosetifaasis kuni õievarre moodustumiseni. Kui eesmärgiks on võilille tõrjumine, tuleb pritsida täielikus rosetifaasis enne õiepunga puhkemist. Nõgeseid võib pritsida ka hoogsalt kasvavate täiskasvanud taimedena.

Kasutamine

Ooteaeg – 60 päeva teraviljadel ja 30 päeva rohumaadel. Maksimaalne pritsekordade arv ühe hooaja jooksul on 1 kord kevadel.

Pritsimisvõtted ja vee hulk
Herbitsiidi Ariane S saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu.
Soovitatav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta. NB! Vältige pritsimislahuse kandumisest tuulega kõrvalasuvatele põldudele.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: