Axial 50 EC

Axial 50 EC on valiva toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral.

Toimemehhanism

Axial on süsteemse toimega herbitsiid, mis mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Tõrjub tuulekaera ja teisi lühiealisi kõrrelisi umbrohtusid (rukki-kastehein, raiheinad, kukeleib, päideroog) nisu ja odra külvides. Pinoksadeen mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Toimib kui atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitor, mis peatab rakkude moodustumise. AtsetüülCoA karboksülaasi inhibiitorid mõjuvad ainult kloroplastidele, kuid pinoksadeen mõjub ka tsütoplasmale. Pärast pritsimist levib pinoksadeen taime meristeemkoes ja seiskab taime kasvu. Taime lehed muutuvad hiljem punakaks. 20 päeva pärast umbrohutaimed kuivavad, vars murdub ja lehed eralduvad kergesti.

Toimespekter

Tundlikud umbrohud
Rukki-kastehein (Apera spica-venti)
Tuulekaer (Avena fatua)
Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides)
Raiheinad (Lolium spp.)
Kukeleib (Setaria spp)
Mõõdukalt tundlikud umbrohud
Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli)
Aasnurmikas (Poa pratensis)
Harilik nurmikas (Poa trivialis)

Kasutamine

Parima tulemuse saamiseks pritsida, kui kõrrelised umbrohud on tärganud. Axial 50 EC toime ei sõltu mulla lõimisest, orgaanilise aine sisaldusest või põhu jääkidest. Axial 50 EC ei tõrju laialehelisi umbrohtusid, nende esinemisel tuleb kasutada spetsiifilist herbitsiidi. Pritsida kevadel, alates teravilja esimese pärislehe faasist (kasvufaas 11) kuni kõrsumise lõpuni. Pritsitakse kui suurem osa umbrohtudest on tärganud.
Kulunorm: Suvi-ja talinisu, suvi-ja talioder – 0,6-1,0 l/ha:
• Tuulekaer – 0,6-1,0 l/ha, pritsida enne tuulekaera esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39).
• Rukki-kastehein – 0,8-1,0 l/ha, pritsida enne esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39)
• Üheaastane raihein ja karjamaa raihein – 1,0 l/ha enne esimese lehe lahtirullumist kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaas 11-39). Kui pritsimine raiheinte tõrjeks tehakse enne teise kõrvalvõrse tekkimist, võib hea tulemuse anda ka kulunorm 0,6 l/ha.
Pritsimiskordade arv: 1
Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist
Vee kulunorm: 200-400 l/ha

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: