Benta 480 SL

Benta 480 SL on kontaktse toimega herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks hernel, maisil, suviteraviljadel ristiku või lutserni allakülviga, ristiku ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel ning ristiku ja kõrreliste heintaimedega rohumaadel (karjamaa ja niit).

Toimeaine: 480 g/l bentasoon
Preparaadi vorm: Vesilahus
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise hoidja:
Sharda Europe b.v.b.a,
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek,
Belgia

 Päring


Tagasi