Clamox®

Clamox® on süsteemne herbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) suvirapsi, talirapsi või suvirüpsi sortidel.

Toimemehhanism

Clamox on mõeldud kasutamiseks ainult CLEARFIELD® (CL) hübriidrapsil või CLEARFIELD® rüpsil, mis talub imasamoks’i. Clamox’i kasutamisel tava rapsil või rüpsil, mitte CLEARFIELD® rapsil või rüpsil, toimub kultuuri täielik hävimine. Clamox imendub nii juurte kui lehtede kaudu, kandudes edasi kogu taime. Efektiivseks umbrohutõrjeks juurte kaudu on vajalik mullaniiskus. Järelmõju võib väheneda pikale veninud kuivades tingimustes.
Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Pärast pritsimist ära tee mullaharimistöid. Sügaval idanenud umbrohtudele võib tõrje jääda ebapiisavaks. Clamox’it võib kasutada kõigil mullatüüpidel, v.a. väga kerged mullad (liivmuld), suure huumusesisaldusega või kivised mullad (kivid, rähatükid on mullakihis selgelt nähtavad).

Kulunorm ja pritsimise aeg

Clamox 1,5 – 2,0 l/ha CLEARFIELD® suvi- ja taliraps või rüps, kasvufaas 10-18 (idulehed ilmuvad maapinnale kuni lisandunud on 8. pärisleht).
Optimaalne pritsimise aeg: kultuuri kasvufaas 12-16 (2. leht või lehepaar on umbes 1 cm pikkune kuni lisandunud on 6. pärisleht).
Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul vali suurem kulunorm.
Clamox’i paagisegusse tuleb efektiivsuse parandamiseks alati lisada märgaja Dash.
Maksimaalne pritsimiskordade arv – 1
Vee hulk: 100-400 l/ha
Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: