Clap Forte

Clap Forte on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste ühe- ja kaheaastaste umbrohtude tõrjeks rapsil.

Toimeained: klopüraliid 720 g/l
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja/pakendaja:
Sharda Europe b.v.b.a.
Josep Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgia
Tel.:+32(0)466.44.44

 Päring


Tagasi