Input

Input on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, kaitsva ja raviva toimega juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Toimemehhanism

Input on süsteemne fungitsiid juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel. Input pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist taimele.

Kasutamine

Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha
Pritsimisaeg: Juurestikku ja võrseid kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse võrsumise lõpulkõrsumise algul, kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 30-32)Lehti nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel – nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) ning odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61)Viljapea haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-69) ning otra loomisfaasis õitsemise alguseni (BBCH 51–61)
Toimeaeg: Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Input pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 3 – 5 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga. Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal võib Input’iga pritsida kuni 1 kord.

Optimaalne vee hulk: 100-400 l/haVihmakindlus: 30 minutit peale pritsimist

Ooteaeg: 35 päeva
Tööoode: Ilma kaitsevahenditeta isikud hoida pritsitud alast eemal vähemalt 5 päeva
pärast pritsimist.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: