Juventus® 90

Juventus® 90 on fungitsiid kasvuaegsete seenhaiguste tõrjeks tali- ja suviodral, tali- ja suvinisul, rukkil, talitritikalel, tali- ja suvirapsil ning kasvuregulaatoriks tali- ja suvirapsil.

Toimeaine: metkonasool 90 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK – 2300,
Copenhagen S, TaaniPäring


Tagasi