Lebosol®-Silizium

 

EÜ VÄETIS
Vedel kompleks-mikrotoitainete lahus, mis sisaldab rauda (Fe) ja tsinki (Zn)

Sobib kasutamiseks kõikidel kultuuridel.

0,5 % vees lahustuvat rauda ammoonium soolana (7 g/l Fe)
1,5 % vees lahustuvat tsinki EDTA kelaadituna (20 g/l Zn)

sisaldades ka:
1,5% lämmastikku (20 g/l N); 45,3 räni (610 g/l SiO3)

Kasutamine vastavalt heale põllumajandustavale. Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Lehekaudsel väetamisel kasutage lehtede katmiseks sobivat veekogust, hoiduge kõrgest kontsentratsioonist. Kasutage vähemalt 2 tundi enne kastmist või vihmutamist. Puhastage seadmed pärast kasutamist. Avamata kanistri parim enne kuupäev: vt. kanistri ülaosas.

Segatavus: Meie toodet võib segada levinud taimekaitsevahenditega. Kuna kõiki praktikas esinevaid toimeid ei ole võimalik ette näha, siis on igal juhul otstarbekas proovida väikeses koguses pritsimiseks ettenähtud toodete segu. Leheväetiste või taimekaitsevahendite segude korral täitke prits 2/3 osas veega ja lisage tooted ükshaaval. Lisage toodet veega lahjendatult viimase komponendina. Pidevalt segades kohe peale valada.

Ladustamine: Meie tooted on testitud temperatuuril -10 °C kuni +45 °C ja seda on nendel temperatuuridel lihtne säilitada. Külmaga
tekkinud kristalle võib uuesti soojas keskkonas lahustada. Soovitame jäätumisvaba ladustamist temperatuuril +5 °C, et saavutada
meie toote optimaalne toime.

ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA!

 Päring


Tagasi