Lontrel 72 SG

LontrelTM 72 SG on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel, rapsil, maisil, peetidel, maasikal, karjamaadel, kõrrelistel heintaimedel (seemneks) ja puukoolides. Lontrel 72 SG hävitab paljusid umbrohuliike, näit. kesalill, konnatatar, rukkilill ja põldohakas.

Toimeaine: 720 g/kg klopüraliidi
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise haldaja ja tootja:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby,
TaaniPäring


Tagasi