Orius® 250 EW

Orius® 250 EW on süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel, kaeral ning tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil. Kasvuregulaator tali- ja suvirapsile ning tali- ja suvirüpsile.

Toimeaine: tebukonasool 250 g/L
Preparatiivne vorm: emulsioon, õli vees (e.õ.v.)
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
NufarmPäring


Tagasi