Orius® 250 EW

Orius® 250 EW on süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel, kaeral ning tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil. Kasvuregulaator tali- ja suvirapsile ning tali- ja suvirüpsile.

Toimemehhanism

Orius 250 EW-d kasutatakse peamiselt ravivalt esimeste haigussümptomite ilmnemisel ning mõningatel juhtudel kaitsvalt enne haiguse ilmumist (vastavalt hoiatusele ja prognoosile). Süsteemne toimeviis pärsib seene ainevahetust, mis vähendab mütseeli kasvu ja spooride moodustumist. Lisaks blokeerib tebukonasool seene membraani tekkes osaleva ensüümi toime.

Toimespekter ja kasutusjuhend

KultuurHaigusKulunormKasutusaeg, juhised,
märkused
Periood
enne
saagi
koristust,
päeva
Maksimaalne
kasutuste
arv ühe
hooaja kohta
Tali- ja
suvinisu
Kõrreliste jahukaste
(Erysiphe graminis),
pruunrooste (Puccinia
recondita), kollane rooste
(Puccinia striiformis),
nisu-helelaiksus
(Stagonospora nodorum),
helelaiksus
(Septoria tritici),
fusarioosid pähikutel
(Fusarium spp.)
1.0Pritsimise aeg:
kõrsumise algusest
kuni õitsemise
lõpuni (BBCH 30-
69)
351
Tali- ja
suvioder
Kõrreliste jahukaste
(Erysiphe graminis), odraleherooste
(Puccinia hordei),
kollane rooste
(Puccinia striiformis),
võrklaiksus
(Drechslera teres),
äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis),
fusarioosid pähikutel
(Fusarium spp.)
1.0Pritsimise aeg:
kõrsumise algusest
kuni õitsemise
lõpuni (BBCH 30-
69)
351
RukisKõrreliste jahukaste
(Erysiphe graminis),
pruunrooste
(Puccinia recondita),
äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis
1.0Pritsimise aeg:
kõrsumise algusest
kuni õitsemise
lõpuni (BBCH 30-
69)
351
TritikaleKõrreliste jahukaste
(Erysiphe graminis),
pruunrooste
(Puccinia recondita), kollane rooste
(Puccinia striiformis),
nisu-helelaiksus
(Stagonospora nodorum),
helelaiksus
(Septoria tritici),
fusarioosid pähikutel
(Fusarium spp.)
1.0Pritsimise aeg:
kõrsumise algusest
kuni õitsemise
lõpuni (BBCH 30-
69)
351
KaerKõrreliste jahukaste
(Erysiphe graminis),
kaera-kroonrooste
(Puccinia coronata),
helelaiksus
(Stagonospora avenae)
1.0Pritsimise aeg:
kõrsumise algusest
kuni täisõitsemiseni
(BBCH 30-65)
351
Taliraps ja –
rüps
Valgemädanik
(Sclerotinia sclerotiorum),
kuivlaiksus
(Alternaria brassicae),
hahkhallitus
(Botrytis cinerea),
mustmädanik
(Phoma spp.)
0.5-1.0Pritsimise aeg: 4-8
lehest (sügisel) kuni
õitsemise lõpuni
kevadel (sügisel
BBCH 14-18 ja
kevadel 30-69)
561 sügisel, 1 kevadel
Suviraps ja –
rüps
Valgemädanik
(Sclerotinia sclerotiorum),
kuivlaiksus
(Alternaria brassicae),
hahkhallitus
(Botrytis cinerea),
mustmädanik
(Phoma spp.)
0.5-1.0Pritsimise aeg:
varsumise algusest
kuni õitsemise
lõpuni (BBCH 30-
69)
561

Orius® 250 EW omab väga head efekti teraviljadel roostehaiguste – kollase rooste (Puccinia striiformis) ja nisu pruunrooste (Puccinia tritici) vastu, samuti nisu helelaiksuse (Stagonospora nodorum) vastu. Hea efekt saavutatakse kaitsva pritsimisega ka jahukaste (Blumeria graminis) vastu. Orius® 250 EW kontrollib vastuvõetaval tasemel ka helelaiksust (Septoria tritici), võrklaiksust (Drechslera teres), äärislaiksust (Rhynchosporium secalis) ja fusarioosi (Fusarium spp.).
Orius® 250 EW omab head efekti rapsi valgemädaniku (Sclerotinia sclerotiorum), kuivlaiksuse (Alternaria brassicae) ja hahkhallituse (Botrytis cinerea) vastu juhul, kui pritsida optimaalsel ajal – kultuuri õitsemisel. Mustmädanik (Phoma spp.) on hästi kontrollitav sügisese pritsimise korral, kui seda tehakse sügisel hiljem (kriteeriumiks on: 10-20% taimede lehtedest omab sümptomeid). Varase pritsimise korral on mustmädanikule pigem kõrvaltoime.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: