Raskuskotid

  • Raskuskottide kasutamisega saavutatakse parim tulemus silohoidla katmisel;
  • kotid täidetakse kruusa või peenikeste sõelmetega;
  • raskuskotid sunnivad aluspinda kopeerima ja seeläbi saavutatakse hea silohoidla õhukindlus.

Rohkem infot:

Mariliis Kampus

Tootejuht (rohumaad)

Küsimused ja päringud: