Revus® Top

Revus® Top on profülaktilise toimega kasvuaegne fungitsiid kartuli-lehemädaniku, mugula pruunmädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil.

Toimespekter

Mõjub hästi kartuli-lehemädaniku ja mugula pruunmädaniku (Phytophthora infestans) ning kuivlaiksuse (Alternaria solani, Alternaria alternata) tõrjel.

Kasutamine

KultuurHaigusKulunorm l/haPritsimise aeg
KartulKartuli-lehemädanik,
mugulate pruunmädanik,
kuivlaiksus
0,6BBCH 31-91 (võrsumise
algusest kuni mugulate
valmimise alguseni).

Pritsimiskordade arv: kuni 3
Kasutada profülaktiliselt, pritsimiste intervall 7 päeva.
Esimest korda tuleb pritsida, kui haiguse leviku oht on suur.
Pritsida kasvufaasis BBCH 31-91 (võrsumise algusest kuni mugulate valmimise alguseni).
Ooteaeg: 3 päeva
Vee kulunorm: 150-600 l/ha.
Kasutuspiirangud: Mitte pritsida lähemal kui 5 m avatud veekogust

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: