SHIRLAN 500 SC

Shirlan 500 SC on fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku.

Kasutamine

Shirlan 500 SC on kaitsev kontaktse toimega preparaat. PRITSIDA TULEB PROFÜLAKTILISELT, ENNE HAIGUSE ILMUMIST. PRITSIDA MAKSIMAALSELT KUNI 8 KORDA HOOAJA JOOKSUL. Intervall 7 – 10 päeva sõltuvalt haiguse intensiivsusest. Esimest korda tuleb Shirlan 500 SC-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, HILJEMALT ENNE kartulitaimede kokkukasvamist vagudes. Soovitav on pritsida pärast süsteemse ja kontaktse Ridomil Gold MZ 68 WG või pärast Revus-ga pritsimist. 
Väike oht: 14
 päeva profülaktiliselt, enne lehemädanikule soodsate tingimuste tekkimist.
Suur oht: 10 päeva (niiske, soe ilm)
Tõsine oht: 7 päeva pikaajaline soe ja niiske ilm, läheduses lehemädaniku lööbimine.

Kulunorm: 0,3 – 0,4 l/ha
Töölahuse kulunorm: 200-500 l/ha
Ooteaeg: 7 päeva

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: