Silohoidla küljekiled

Lisaks kattekiledele soovitame kasutada ka silohoidla küljekilesid.

  • Aitavad kaitsta silohoidla külgi silo happelise keskkonna eest;
  • aitavad ära hoida pinna- ja sademevee sattumist silosse;
  • tagavad silohoidla hermeetilisema sulgemise;
  • tõstab silo kvaliteeti minimaalsete kulutustega;
  • kilede paksused: 0,12-0,20mm;
  • kilede laiused: 4-8m.

Rohkem infot:

Mariliis Kampus

Tootejuht (rohumaad)

Küsimused ja päringud: