STABILAN 750 SL

Stabilan 750 SL on kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toimemehhanism

Stabilan 750 SL on süsteemse toimega kasvuregulaator teraviljadele. Töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, mis vähendab lamandumisriski. Stabilan 750 SL tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetisfooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel annab kasvuregulaatori kasutamine harvem hea tulemuse.

Kasutamine

KultuurKulunormid ( l/ha)
Talinisu, tritikale1,0 – 1,5
Suvinisu 0,3-1,0 (olenevalt sordist)
Rukis 1,5-2,0
Kaer 1,0-1,5
Oder 0,6

Lubatud 1 pritsimine kasvuperioodi jooksul.

Vee hulk: 200 – 400 l/ha

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: