Suvioder KWS Irina

  • Hiline sööda- ja õlleoder
  • Kaherealine
  • Väga suure saagipotentsiaaliga
  • Hea seisukindlusega
  • Kõrge mahukaal ja 1000 tera mass
  • Haiguskindlus:
    • Vastuvõtlikum pruunlaiksusele ja võrklaiksusele
    • Vähem vastuvõtlik äärislaiksusele, jahukastele ja triiptõvele

Sordiaretaja: KWS SAAT AG (Saksamaa)

Riiklike majanduskatsete 2015 ja 2017 tulemuste keskmised (Viljandi, Võru, Kuusiku, Jõgeva).
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus, cm Lamandumine,
1-9 p (1 = ei lamandu)
2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017
KWS Irina 7819 8318 107 112 62 66 1,0 1,5
Iron 8092 8329 105 110 70 74 1,0 1,6
Propino 7686 8369 107 111 73 76 1,1 1,6
Anni 7177 7521 104 110 71 77 1,0 2,2
Beatrix 7842 8043 105 109 68 73 1,1 1,8
Quench 8218 108 70 1,1
RGT Planet 8608 8526 107 112 72 71 1,3 2,0

 

KVALITEET
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus
kuivaines, %
Jääk sõelal 2,8 mm, % Jääk sõelal 2,8 mm, % 1000 tera mass, g
2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017
KWS Irina 654 661 9,6 10,1 84 81 46,8 46,9
Iron 683 685 10,1 10,5 85 84 45,5 44,3
Propino 657 669 9,9 10,6 89 91 47,6 48,5
Anni 686 697 10,6 11,5 73 75 45,2 44,5
Beatrix 645 660 10,0 10,1 77 80 47,0 47,4
Quench 676 10,0 77 43,9
RGT Planet 665 667 9,7 9,8 79 82 46,9 47,1

 

HAIGUSKINDLUS
Haiguskindlus 1-9 p (1 =
nakkus puudub)
Pruunlaiksus Triiptõbi Võrklaiksus Äärislaiksus Jahukaste
2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017
KWS Irina 2,6 2,5 1,3 1,0 2,0 2,3 1,3 1,0 1,0 1,0
Iron 2,6 2,5 1,1 1,0 2,0 2,6 1,0 1,1 1,0 1,3
Propino 2,7 2,8 1,1 1,0 2,2 2,8 2,2 1,0 1,0 1,0
Anni 2,6 2,6 1,1 1,0 2,3 2,5 1,2 1,0 1,0 2,1
Beatrix 2,6 2,5 1,4 1,0 1,9 2,5 1,2 1,0 1,0 1,5
Quench 2,7 1,1 2,2 1,2 1,0
RGT Planet 2,8 2,8 1,0 1,0 2,2 2,3 1,2 1,0 1,0 1,0


Päring


Tagasi