TERPAL®

Terpal® on kasvuregulaator talinisule, talirukkile ja tali- ning suviodrale.

Kasutusjuhend

Terpal on kasvuregulaator teraviljadele, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades seeläbi lamandumisriski. Samuti hoiab Terpal ära kõrte ja peade murdumise. Terpal’it tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetamise fooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel ei anna kasvuregulaatori kasutamine tulemust. Parima toime tagab õhutemperatuur + 12…+ 20 °C ja piisav niiskus pritsimise ajal.

Kasutamisõpetus

KultuurKulunorm l/haPritsimise aegKahe kasvuregulaatoriga pritsimine
Talirukis
Kasutada juhul, kui taimik on tihe, väetusfoon on kõrge ja tegemist on pikakasvulise sordiga.
1,0 – 1,52.kõrresõlmest kuni pea loomise alguseni (kasvufaas 32 –49).Cycocel 750 1,0 l/ha kasvufaasis 25–31 (alates puhmiku kujunemisest kuni 1.kõrresõlme moodustumiseni), Terpal 1,0 l/ha lipulehe ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni (kasvufaas 37–49).
Talinisu
Kasutada juhul, kui taimik on tihe, väetusfoon on kõrge ja tegemist on nõrga kõrre ja pikakasvulise sordiga.
1,0 – 1,52.kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni (kasvufaas 32–49).Cycocel 750 1,0 l/ha kasvufaasis 25–30 (alates puhmiku kujunemisest kuni kõrsumise alguseni), Terpal 1,0 l/ha 2. kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni (kasvufaas 32–49).
Tali- ja suvioder
Kasutada juhul, kui taimik on tihe, väetusfoon on kõrge ja tegemist on nõrga kõrre ja pikakasvulise sordiga.
1,0-1,52. kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni (kasvufaas32–49).Ära hoidmaks peade murdumist pritsi viljatupe avanemise perioodil, mis jääb kõrsumise ja loomise vahele (kasvufaasis 39–49).

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul
Vee hulk: 200 – 400 l/ha.