TerraLife N-Fixx

Sobilik teraviljade ja rapsi külvikorras

 

Kiire maapinna katmine ja lämmastiku sidumine

Hoolikalt tasakaalustatud segu suure- ja väikeseseemnelistest kultuuridest, kiiresti kasvavad kaunviljad kombineerituna teiste kultuuridega, millel on külvikorras neutraalne mõju mullakvaliteedile. Suurepärane vahekultuuri segu enne teravilja või rapsi. N-Fixx jätab maha väga hea mullastruktuuri, rikastab mulda huumusega ning toiteelementidega sügavamatest mullakihtidest ja parandab mullastiku tervist ja elujõudu. Tänu segus olevatele kaunviljadele seotakse õhulämmastikku, mis on kättesaadav järelkultuurile.

Koostis:

Osakaal Liigid
100% põldhernes, ristik squarrose, pärsia ristik, põld-linnujalg, keerispea, õliramtilla, päevalill, suvivikk

 

 

Külvisenorm: 40-45 kg/ha

Soovituslik külviaeg: Juuli lõpp kuni augusti keskpaik

 

 

Vahekultuur TerraLife N-FixxPäring


Tagasi