YaraMila NPK(S) 17-11-12(10)

ElemendidSisaldus,%
N17,0
NO3 (nitraat)6,8
NH4 (ammoonium)10,2
P4,8
P2O511,0
K10,0
K2O12,0
S4,0
SO310,0
Mg1,2
MgO2,0
B0,15

Kasutussoovitused:

Spetsiaalselt välja töötatud NPK-väetis rapsile, olles samas sobilik ka teraviljadele (tali- ja suvivili). Sobib väga hästi põllumuldadele, kus on eskmine kuni kõrge fosfori- ja kaaliumisisaldus. Lisaks makroelementidele sisaldab väetis taimedele vajalikke mikroelemente, mis on taimedele kättesaadavad varakult, kohe kasvu algfaasis. Suurim erinevus võrreldes teiste YaraMila® toodetega on väetises olev boorisisaldus, olles keskmiselt 8-10 korda kõrgem. Boor on eriti tähtis rapsikasvatuse seisukohalt ning seetõttu nimetatud valem ongi eriti sobiv rapsile, andes juba varakult ja juurekaudselt taimedele suurema koguse boori. Talirapsile (ja ka teistele taliviljadele) sobilik nii ühekordselt väetamiseks ja ka jaotatult, nii sügisel kui kevadel. Kõikidele taliviljadele ideaalne kasutada, kui kasutatakse minimeeritud mullaharimist (eelvilja põhk segatud mullaga pindmiselt), sest sisaldab suuremas koguses lämmastikku (N) võrreldes standardsete taliviljaväetistega (madala lämmastikusisaldusega väetised).
Minimeeritud harimisviisi puhul läheb osa lämmastikust põhulagundamiseks, mistõttu võib madala lämmastikusisaldusega kompleksväetist kasutades jääda kultuurile seda algarengu jaoks liiga vähe. Eriti oluline on kõrgem lämmastikusisaldus väetises hiliste külvide puhul – lisalämmastik aitab taimedel sügisel kiiremini „startida“, et jääks piisav aeg enne talvitumist kasvatada tugev taim.
Keskmine soovituslik kasutuskogus 300–500 kg/ha (vt. lähemalt Yara väetamisprogrammidest). Kasutuskogus võib suureneda või väheneda lenevalt eelviljast, mullaharimisviisist, külvitehnoloogiast, kasvatatavast kultuurist, P ja K sisaldusest põllumullas, planeeritavast saagikusest.

Omadused:

  • hästi ühtlaste graanulitega NPK väetis, mille keskmine osakeste läbimõõt on 3,3 mm (2-4 mm=90%);
  • graanulite tugev koostis tagab selle, et väetis külvamisel ei puruneks ning protsessi käigus ei tekiks tolmu;
  • lisatud absorbendid ei lase korrektsel ladustamisel kottides tekkida tükke ehk väetist on mugav kasutada nii kombi- kui tavaväetisekülvikutes;
  • väga heade puisteomadustega ning ühtlase laotatavusega – graanulid lendavad ühtlaselt ka 36 meetri kaugusele;
  • igas graanulis on alati ühesugune kogus elemente, mis tagab toitainete parema kättesaadavuse taimedele;
  • toitainete kiire, aga samas taskaalustatud pikaajaline omastamine taimede poolt, tagab kultuuride tõhusa kasvu ja suurema saagikuse.

Eelised:

  • tasakaalustatud lämmastikuallikas. Tänu ammoonium- ja nitraatlämmastiku õigele suhtele toimub lämmastiku omastamine efektiivsemalt, tänu millele on suurem nii põllumehe saak kui kasum;
  • kergesti kättesaadav fosfor – YaraMila® väetised tungivad mullapinnasesse ja jaotuvad seal ühtlasemalt, tänu millele taimed omastavad neid tõhusamalt;
  • tänu efektiivsemale fosforile paraneb taimede juurestiku areng ja seeläbi teiste toitainete omastamine, ehk kokkuvõttes suureneb saagikus.
  • tänu YaraMila® NPK väetiste kõrgele kvaliteedile on neid tõhus ja lihtne kasutada, millega kaasnevad väiksemad tootmiskulud ning väiksem mõju keskkonnale.

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: