YARAVITA® KOMBIPHOS

Fosforväetis lehekaudseks väetamiseks.

Preparaadi koostis

NimetusSisaldus
g/l
Sisaldus
%
Difosforpentaoksiid
(P2O5)
440,029,8
Kaaliumdioksiid
(K2O)
75,05,1
Magneesiumoksiid
(MgO)
67,04,5
Mangaan (Mn)10,00,68
Tsink (Zn)5,00,34

Kasutamine ja kulunorm

Teraviljad: pinnase madal temperatuur kevadel, suur energiatarve võrsumise ja kõrsumise ajal, suur vajadus terve ja aktiivse lipulehe järele, mis pikendaks terade täitumise perioodi – kõigi nende vajaduste täitmist toetab efetiivselt lehekaudne väetamine YaraVita®KombiPhos’iga.
Mais: pinnase madal temperatuur jahedal kevadel põhjustab maisil sageli klassikalisi fosforipuuduse sümptomeid. YaraVita®Kombiphos kasutamine varastes arengustaadiumites aitab kultuurtaimedel stressist toibuda ja edasiseks arenguks vajalikku tõhusat juuresüsteemi moodustada.
Kartul: reageerib lehekaudsele fosforväetisele väga hästi. Kasvab müügikõlbliku saagi kogus ja suurenevad mugulate mõõtmed. Mugulate arenemise ajal kaotavad juured oma tõhususe ja fosfor läheb võrsetest üle mugulatesse. YaraVita®KombiPhos’i kasutamisega on võimalik fosfori kontsentratsiooni taimes hoida, pikendades sellevõrra mugulate kasvamisperioodi.

KultuuridKulunorm
l/ha
Soovitatav pritsimise periood
Teraviljad3,0-5,0Kasutada alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas 12-31). Vajadusel korrata pritsimist alates viljapeade moodustumisest kuni õitsemiseni (kasvufaas 51-69).
Mais3,0-5,0Kasutada 4 faasis. Vajadusel korrata pritsimist 10–14 päeva möödudes.
Kartul3,0-5,0Kasutada üks nädal pärast täielikku tärkamist. Suuremate mugulate saavutamiseks kasutada, kui esimesed mugulad on 10 mm suurused, pritsimist korrata 10-14 päeva möödudes.

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada vähemalt 200 l/ha.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: