Attribut®

Attribut® on selektiivne herbitsiid kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel.

Toimemehhanism

Attribut on selektiivne herbitsiid peamiselt kõrreliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel. Preparaat mõjub umbrohtudele nii juurte kui lehtede kaudu. Põhiline mõju on juurte kaudu, mõju lehtede kaudu saab suurendada, lisades kleepainet. Peatselt pärast pritsimist umbrohtude kasv peatub. Herbitsiidi mõjumise tunnused arenevad välja 1-4 nädala jooksul, mil taime koed muutuvad järkjärgult violetseks, taim kängub ja lõpuks närbub. Mõju on kiirem kõrgema temperatuuri ja õhu- ning mulla niiskuse korral.

Toimespekter

Umbrohtude mõjuspekter
Kõrrelised umbrohud (mõju > 90%)
Orashein Agropyron repens
Rebasesaba Alopecurus myosuroides
Rukki-kastehein Apera spica-venti
Lusted Bromus spp
Ristõielised umbrohud (mõju > 90%)
Põldsinep Sinapis arvensis
Põld-litterhein Thlaspi arvense
Kõrrelised umbrohud (mõju ~75%)
Tuulekaer Avena fatua
Murunurmikas Poa annua
Harilik nurmikas Poa trivialis
Ristõielised umbrohud (mõju > 75%)
Harilik hiirekõrv Capsella bursa-pastoris
Raps (umbrohuna) Brassica rapa

Kasutamine

Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis, alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4 – 5 pärislehte. Parim kontroll aasrebasesaba üle saavutatakse, kui umbrohi on idulehe, või esimese pärislehe staadiumis.
Kulunorm: suvinisu: 60 g/ha, talinisu, rukis, tritikale: 60 – 100 g/ha
Vee kogus: 200-300 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: