Attribut®

Attribut® on selektiivne herbitsiid kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel.

Toimeaine: propoksükarbasoon-naatrium 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid
*Preparaat sisaldab ohtlikke aineid: propoksükarbasoon-naatrium
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Valmistaja ja pakkija:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel str 50,
40789 Monheim
Saksamaa

 Päring


Tagasi