Revytrex

Revytrex on süsteemne, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra,
tritikale, talirukki ja suvikaera haiguste tõrjeks. Revytrex sisaldab kahte süsteemse mõjuga
toimeainet mefentriflukonasool ja fluksapüroksaad.
Mefentriflukonasool blokeerib ergosterooli biosünteesi peatades haigustekitaja seene kasvu ja
häirides rakumembraani sünteesi. Mefentriflukonasool mõjub seenele erinevates kasvufaasides
nii taime lehe pinnal kui kudedes. Toimeaine imendub kiiresti läbi lehtede ja liigub aeglaselt
lehetippude suunas. Aeglane liikumine tekitab toimeaine lehesisesed reservuaarid, kust see
levib aeglaselt ja tagab pikaajalise efektiivsuse.
Fluksapüroksaad inhibeerib suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDH), samuti esineb kompleks
II mitokondrilises elektroni transpordi ahelas. Pritsides lehepinda jõuab fluksapüroksaad
kiiresti lehe vahakihti, kus pidevalt vabaneb ja liigub edasi lehe tipu suunas. Selline käitumine
aitab kaitsta ka lehe pinda, mida pritsimisega otseselt ei kaetud.

Kasutusjuhend

Revytrex’i kasutatakse lehestiku pritsimiseks seenhaiguste vastu suvi- ja talinisul, talitritikalel,
talirukkil, suvi- ja taliodral ning suvikaeral.
Pritsimine tuleb teha alates kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 30–69). Hea
tõrje saavutamiseks eelistada pritsimist esimeste haigustunnuste ilmumisel. Maksimaalne
kulunorm hooajal on 1,5 l/ha, seda võib jagada kas kaks korda 0,75 l/ha või ühekordne 1,5
l/ha. Kui on vaja teha kaks pritsimist, peab intervall olema vähemalt 14 päeva, kui esimene
pritsimine toimub enne kasvufaasi 49. Kui esimene pritsimine tehakse pärast kasvufaasi 49, siis
on vajalik intervall vähemalt 21 päeva. Suuremat kulunormi on soovitav kasutada tugevama
haiguste surve korral ja vastuvõtlikel sortidel, et saavutada tõhus ja usaldusväärne toime
enamikele haigustele.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: