Suviraps DK 7130

  • CL- Clearfield tehnoloogia;
  • varane;
  • optimaalne lahendus minimeeritud mullaharimise või otsekülvi tehnoloogia korral;
  • väga kõrge saagipotentsiaal;
  • väga head katsetulemused Baltiriikides;
  • sobib varaseks külviks.

Sordiaretaja: Dekalb (Monsanto Group)

 

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2014-2015
SORT Saagikus, kg/ha Kasvuaeg,
päeva
Taimede kõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p (1 = halb)
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
DK 7130 CL 3598 3780 116 123 123 106 9,0 8,8
Clipper 3936 3854 123 131 147 124 8,8 8,8
Mandela 4452 122 150 8,8
Menthal 3969 123 142 9,0
Fenja 3964 4346 120 126 131 114 8,8 8,7
Majong 4192 4044 119 127 139 115 8,8 8,8
Proximo 3579 3822 115 123 125 107 9,0 8,9

 

KVALITEET
SORT Toorrasv k.a % Proteiin k.a % 1000 seemne mass, g
2014 2015 2014 2015 2014 2015
DK 7130 CL 47,9 48,3 23,3 20,4 3,1 3,5
Clipper 50,0 48,9 22,1 21,1 3,7 4,1
Mandela 50,2 20,3 3,3
Menthal 49,2 21,4 3,6
Fenja 50,6 49,8 21,1 19,1 3,6 4,1
Majong 48,6 48,0 22,8 21,0 3,9 4,3
Proximo 47,8 48,0 22,5 20,5 3,6 4,1

 

Haiguskindlus 1-9 p (1 =
nakkus puudub)
SORT Ristõieliste
kuivlaiksus
Ristõieliste
valgemädanik
Ristõieliste
ebajahukaste
Ristõieliste
jahukaste
Hahkhallitus
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
DK 7130 CL 3,9 2,8 2,1 1,3 2,1 1,7 1,4 2,3 1,0 1,0
Clipper 3,8 2,7 1,8 1,4 1,9 1,7 1,5 2,6 1,0 1,0
Mandela 3,7 1,9 1,7 1,4 1,0
Menthal 3,8 2,1 1,7 1,4 1,0
Fenja 3,7 2,7 2,2 1,3 2,0 1,7 1,5 2,4 1,0 1,0
Majong 3,9 2,7 1,8 1,4 1,9 1,7 1,3 2,5 1,0 1,0
Proximo 3,8 2,7 2,0 1,3 2,2 1,7 1,5 2,3 1,0 1,0


Päring


Tagasi