TALITRITIKALE TEMUCO

  • Väga hea talvekindlus
  • Kasvuajalt keskvalmiv
  • Väga kõrge saagipotentsiaal
  • Tugev kõrs ja hea seisukindlus
  • Hea võrsumisvõime
  • Hea haiguskindlus
  • Tritikale, olles nisu ja rukki hübriid, on väga sobilik kasvatada ka kergetel muldadel
  • Ei ole põua suhtes nii tundlik, kui nisu

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: