Taimekaitsevahendid

Taimekaitsevahendite sortiment 2022

Taimekaitsevahendid saadaval E-poes ja kauplustes leiad siit

Taimekaitsevahendite käitlemine ja kasutamine on Eesti Vabariigis reguleeritud ning kontrollitud tegevusvaldkond. Eesti põllumees on haritud ja teadlik, kuidas ohutult ja säästlikult efektiivselt majandada. Kiiresti muutuvas majandus- ja regulatsioonide keskkonnas tuleb ka kogenud põllumehel jälgida nii uusi kui varem kehtivaid regulatsioone, mis on tihti seotud taimekaitsevahendite kasutamisega. Eestis reguleerivad nende kasutamist erinevad seadused ja määrused, mida kinnitab Põllumajandus- ja Toiduamet. Sama ameti pädevuseks on registreerida uusi taimekaitsevahendeid ja teostada järelvalvet.

Taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid ja järgida keskkonna ohutust. Taimekaitsevahendi kasutaja peab olema vastavalt instrueeritud ja läbinud nõuetekohase koolituse. Iga taimekaitsevahendi toimemehhanism on spetsiifiline ja on mõeldud kasutamiseks kindlatel kultuuridel, mis on täpselt kirjeldatud toote infolehel.

Scandagra Eesti AS poolt turustatud taimekaitsevahendeid on pärit tunnustatud tootjatelt nagu Syngenta, Bayer CropScience, Corteva (DowAgro ja DuPont), BASF, Nordisk Alkali, Nufarm, FMC-Cheminova, Sharda, Adama jt. Sortimendi kujundamisel ja valikute tegemisel lähtume nii toote omadustest kui majanduslikest aspektidest.

Taimekaitsevahendeid ehk pestitsiide kasutatakse:

  • umbrohtude tõrjeks, herbitsiidide rühm;
  • taimehaiguste tõrjeks, fungitsiidide rühm;
  • taimekahjurite tõrjeks, insektitsiidide rühm;
  • külvieelseks töötlemiseks haiguste ja kahjurite vastu, puhtimisvahendite rühm;
  • taimede kasvu reguleerimiseks, kasvuregulaatorid;
  • taimekaitsevahendite toime parandamiseks olevad lisaained – märgajad, kleepained, pritsimisvee pH reguleerijad jt.

Herbitsiidid

On umbrohutõrjevahendid, mida kasutatakse vegetatsiooniperioodi ajal, et tagada kultuurtaimedele paremad kasvutingimused. Keemiline umbrohutõrje on täienduseks teistele agrotehnilistele võtetele  ning nende oskuslik kasutamine annab parima tulemuse.

Herbitsiidid jagunevad valikulise toimega ja üldhävitavateks herbitsiidideks.

Resistentsuse vältimiseks tuleb jälgida, et sama toimeainega herbitsiide ei kasutataks samal põllul üle 2-3 aasta. Sellest hoidumiseks on loodud ülemaailmne toimeaine gruppidel põhinev  HRAC jaotus.

Selektiivsed ehk valikulised herbitsiidid jagunevad:

  • tärkamiseelseks kasutamiseks;
  • kasutamiseks umbrohtude idulehtede või esimeste pärislehtede faasis;

Puju, vesiheina, kõrvikute, maltsa ja teiste 2-iduleheliste umbrohtude tõrjeks kõrrelistes kultuurides saab kasutada väga palju erinevaid herbitsiide, preparaadi valimisel tuleb lähtuda  põllu umbrohtude liigilisest koosseisust ja külvikorrast.

Siia kuuluvad sünteetilised auksiinid, nagu MCPA, Galistop 200 EC, sulfuroone sisaldavad tooted nagu Sekator OD, Titus, Ergon, Attribut, jt samuti dikambat sisaldavad herbitsiidid nagu Banvel 4S. Efektiivsema ja laiema toimespektri annavad mitme toimeainega preparaadid Mustang Forte või Broadway Star koos DMA-gaZypar koos TBM-ga jt.

Rapsist saab tõrjuda maltsa, kesalille, paiselehte, piimohakat jt 2-idulehelisi umbrohte näiteks Lontrel 72 SG, Metazamix’i abil.

Liblikõieliste kultuuride põldherne ja põldoa põldu aitavad umbrohuvabana hoida tärkamiseelselt Stomp CS, Fenix ja tärkamisjärgselt Basagran 480, Benta 480 SL.

Orasheina, rukki-kasteheina, tuulekaera jt üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kõrrelistes kultuurides sobib kasutada nt Axial 50EC, Puma Universal, Avoxa, Broadway Star, Attribut jne, viimased kolm tõrjuvad lisaks kõrrelistele ka  kaheidulehelisi umbrohte (mitte kasutada neid odrapõllul).

Orasheina, rukki-kasteheina, tuulekaera jt üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks rapsis ja teistes kaheidulehelistes kultuurides soovitame kasutada nt Zetrola, Targa Super jne.

Uue lahendusena on tootevalikus Clearfield tehnoloogial põhinevad rapsi herbitsiidid Clamox ja Cleravo. Antud herbitsiidi kasutamisel tuleb jälgida, et pritsitaval rapsisordil oleks  Clearfield tehnoloogiat kasutada lubav tähis CL.

Üldhävitava ehk mittevaliva süsteemse toimega herbitsiidid põhinevad glüfosaadi toimeainel. Neid kasutatakse tavaliselt kultuuride saagikoristuse järgselt või mittepõllumajanduslike maade pritsimisel. Mõjudes taimede roheliste lehtede ja varte kaudu levib toimeaine juurestikku ning taim hukkub. Glüfosaadi tõrjeefektiivsus sõltub pritsitavast taimiku aktiivsest kasvust, piisavast lehestikust ja temperatuurist. Valikus on mitmeid preparaate nagu Roundup PowerMax,  Rodeo FL, Barbarian Super 360 jt.

Fungitsiidid

Fungitsiidide rühma taimekaitsevahenditega kaitstakse kultuurtaime vegetatsiooniperioodil seenhaiguste vastu ning tänu neile tagatakse taime parem kasv, mis tõstab saagikust ja parandab selle kvaliteeti.

Süsteemsed fungitsiidid imenduvad pritsimise järel taimemahla ja pärsivad seenhaiguste arengutsüklit taimes (haigustekitajad hävitatakse lehepinnal ja sellega on takistatud eoskandjate moodustumine ja haiguse edasine levik). Kõik teraviljahaiguste ja valdav osa kartuli-lehemädaniku tõrjevahendeid on süsteemse toimega. Kontaktseid fungitsiide on suhteliselt vähe. Tõrjutavad haigused ei muutu nende suhtes resistentseks. Need fungitsiidid on lehepinda kaitsva toimega, eosed hävitatakse kas idanemise, nende sissetungimise ajal või enne seda.
Translaminaarsed fungitsiidid on lokaalselt läbiva toimega, on aktiivse toimega lehemädaniku tekitaja suhtes vahetult infektsiooni järel, kuid enne haigusnähtude teket. Haiguste tõrjeks soovitame tooted jagada vastavalt plaanile pritsimiskorda ja kultuuride järgi ära ning vältida ühe toimeaine liigsest kasutamisest tulenevat resistentsuse riski.

Kevadel jahukaste vastu soovitame kasutada teraviljadel preparaate Talius, Falcon Forte,  Input, Amistar jt. Roostehaiguste ja lehelaiksuste vastu Amistar, Input, Elatus Era, Priaxor jt. Odra haiguste tõrjeks soovitame nt.  Siltra XproAscra Xpro, Amistar, Balaya jt.

Pähikute kaitseks fusariooside vastu sobivad Folicur 250 EW, Prosaro 250 EC, Orius, Zantara, Siltra Xpro,  jt.

Rapsil valgemädaniku ja kuivlaiksuse vastu sobivad Amistar Gold, Tilmor, Orius, Cantus Cold jt.

Kartulil lehemädaniku ja kuivlaiksuse vastu sobib kasutada preparaate Infinito, Revus Top, Shirlan jne.

Insektitsiidid

On mõeldud kasutamiseks erinevate kahjurputukate vastu nt lehetäid, maakirbud, viljakuked. Kontaktse toimega insektitsiidid nagu Decis Mega, Kaiso 50 WG, Karate Zeon jne  tungivad kahjuri organismi kas söötmürgina või mõjuvad kahjurile kehapinna kaudu. Selle rühma insektitsiide kasutatakse eelkõige nende putukate vastu, kes asuvad taime  peal. Keskkonda säästva insektitsiidina on valikus tau-fluvalinaati sisaldavad Evure ja Mavrik ja neemipuu õli sisaldav Neem-Azal.

Süsteemse toimega insektitsiidide kasutamist on viimasel ajal piiratud nende ohtlikuse ja kahjuliku mõju tõttu. Toimeained imenduvad läbi epidermide taimesse ja muudavad taimemahla putukatele mürgiseks. Kasutamise eriloa sai käesolevaks aastaks Carnadine Extra (teravili ja raps). Mospilan 20 SG registreeriti paljudele kultuuridele kuni 2034 aasta alguseni. Mõlemad tootenimetused sisaldavad toimeainet atseetamipriid. Proteus OD ja Biscaya turustamine ja kasutamise luba on Euroopa Liidu riikides lõpetatud.

Puhtimispreparaadid

On taimekaitsevahendid, mida kasutatakse seemnete töötlemiseks haiguste ennetamiseks juba enne külvi. Puhtimisvahendite eesmärk on kaitsta taimi varajases kasvufaasis eelkõige seemnete sees, pinnal, mullas ning taimejäänustel olevate haigustekitajate vastu. Süsteemse toimega  puhtimisvahendid on olulised lendnõgede tõrjel, Kontaktse toimega puhtimisvahendid tõrjuvad tera pinnal olevaid haigustekitajaid nagu kõvanõed, hallitusseened jne.

Taliviljade puhtimiseks soovitame mitme erineva toimeainega  Vibrance Star’iCelest Trio 060 FS, suviviljadest nisule, odrale ja kaerale on soovitav kasutada Redigo Pro-d.

Pesuained

On mõeldud pritsimistehnika puhastamiseks peale keemilist tõrjet. Pakume pesuvahendit All Clear Extra, Neutralize Tank Cleaner.

Kasvuregulaatorid ja kõrretugevdajad

On vahendid, mida kasutatakse teraviljadel füsioloogiliste ja biokeemiliste protsesside suunamiseks, et vähendada teraviljade lamandumist koristusperioodil. Perioodil võrsumisest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni on eesmärgiks lühendada kõrt, soodustada juurestiku arengut ja alumiste sõlmevahede tugevnemist. Selleks sobivad Cycocel 750, Stabilan 750 SL, Moddus Start, Medax Max . Hilisemas faasis, teise kõrresõlme moodustumisest, kuni viljatupe lahtikeerdumiseni on eesmärgiks lühendada ülemisi sõlmevahesid ning vähendada seejuures taime üldist kõrgust  Regucil, Cerone, Terpal,  jt.

Talirapsil kasutatakse kasvuregulaatoreid sügisel 6-8(4-5) lehe faasis, et soodustada juurekava arengut, vältida taimede ülekasvamist ja muuta kasvukuhik talvele vastupidavaks. Kevadisel kasutusel parandavad kasvuregulaatorid varsumist ja soodustavad külgvõrsete kasvu. Paljud rapsile registreeritud fungitsiidid toimivad õigeaegsel kasutamisel ka kasvuregulaatoritena. Kasutamiseks sobivad: Toprex 375 SX, Caryx, Tilmor, Juventus 90, Folicur jne.

Märgajad ja kleepained

On ained, mida kasutatakse taimekaitsevahendite efektiivsuse suurendamiseks. Märgajate kasutamise eesmärk on tagada preparaadi ühtlane kattuvus ja jaotuvus taime pinnal, samuti toimeaine kiirem omastamine taimes ja kiirem vihmakindlus. Valikus on pindaktiivsed ained Profiwett, Hefe Elit, Profiwett Gold. Mulla herbitsiididele lisatav preparaat Bostat tagab preparaadi püsimise mulla pinnal ning vähendab fütototoksilisuse ohtu taimedele.

SWITCH 62,5 WG

Toimeaine: 375 g/kg tsüprodiniil, 250 g/kg fludioksoniil
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

SHIRLAN 500 SC

Toimeaine: fluasinaam 500 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: ISK Biosciences

SCORE 250 EC

Toimeaine: 250 g/l difenokonasool
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

Revus® Top

Toimeaine: 250 g/l mandipropamiid, 250 g/l difenokonasool
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

RANMAN® TOP

Toimeaine: tsüasofamiidi 160 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutsv
Tootja: ISK Biosciences

PREVICUR ENERGY

Toimeaine: propamokarb 530 g/l, fosetüül 310 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: pole vajalik
Tootja: Bayer

INFINITO

Toimeained: fluopikoliid 62,5 g/l; propamokarbhüdrokloriid 625 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

DIFCOR 250 EC

Toimeaine: difenokonasool 250 g/l
Preparaadi vorm:: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Globachem

AMISTAR

Toimeaine: 250 g/l asoksüstrobiin
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistu: pole vajalik
Tootja: Syngenta

VERTIMEC 018 EC

Toimeaine: 18 g/l abamektiin
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Sisaldab ohtlikku ainet: abamektiin ja tsükloheksanool
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

SLUXX HP

Toimeaine: raudfosfaat 30 g/kg
Preparaadi vorm: graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: W. Neudorff

MAVRIK

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Sisaldab ohtlikke aineid: tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Adama

LIMA ORO

Toimeaine: metaldehüüd 50 g/kg
Preparaadi vorm: granuleeritud sööt
Sisaldab ohtlikke aineid: metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Sharda

KARATE ZEON

Toimeaine: 50 g/l lambda-tsühalotriin
Preparaadi vorm: Kapselsuspensioon
Sisaldab ohtikke aineid: Lambda-tsühalotriini ja 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

KAISO 50 EG

Toimeaine: lambda-tsühalotriin 50 g/kg
Preparaadi vorm: emulgeeruvad graanulid
Sisaldab ohtlikku ainet: lambda-tsühalotriin
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm

IRONMAX PRO

Toimeaine: raud(III)fosfaati 24,2 g/kg.
Preparaadi vorm: graanul
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Basf

EVURE

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Taimekaitsetunnistus: 1 l ja 5 l pakendites tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Tootja: ADAMA

ACTELLIC 50 EC

Toimeaine: 500 g/l metüülpirimifoss
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

Priaxor®

Toimeaine: fluksapüroksaad 75 g/l, püraklostrobiin 150 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: Nõutav
Tootja: BASF

Starane XL

Toimeained: florasulaam 2,5 g/l; fluroksüpüür 100 g/l
Preparaadi vorm: suspoemulsioon (SE)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Corteva, Prantsusmaa